Açık Rıza Metni

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı ve güncel bilgilere; Kurum içinde kullanılan uygulamalarda, Müşteri alanların da yayınlanan 3. Taraf Aydınlatma Metni, Netinternet müşteri panelinde bulunan Müşteri Aydınlatma Metni ve Genel Aydınlatma metnin'ne internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Netinternet operasyonlarında sürdürülebilirliği sağlayabilmesi için kişisel verilerinizin, 3. Taraf Aydınlatma Metni ‘nde detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda Netinternet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Fakat 3. Taraf aydınlatmasında detaylandırılmış olan Kanun‘un 8, ve 9. maddelerine istinaden rıza gerektiren durumlar için aşağıda belirtilen beyan ile açık rızanızı almak istemektedir;

İşleme Amacı Aktarılan Kişisel Veriler
Alan adı alımlarınız da, uluslararası alan adı kayıt çalışma prensibi ve uluslararası kayıtçı firmaların prosedürleri gereği alan adınız ve kayıt ederken girmiş olduğunuz bilgileriniz otomatik olarak yurtdışına aktarılmaktadır.
  • Ad, Soyad
  • E-posta
  • Adres
  • Telefon
Güvenlik duvarı hizmeti alımlarınız da; bu hizmetin çalışma prensibi gereği trafiğiniz yurdışından döndürülerek sunucunuza yönlendirilmektedir.
  • IP Adresi
Kullanmış olduğunuz ve sistemize kayıt esnasında beyan ettiğiniz E-posta adresiniz yurtdışında bulunan E-posta Altyapı sağlayıcıları gereği tarafınıza E-posta ile gönderilen bilgiler.
  • E-posta (Gmail - Outlook - Yandex)