Bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying

bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization

Hatasının çözümü :

Özellikle disk clone lama ve VMware de sanal sunucunuzu clone lamada karşılaşılan bu hata vmware kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı bir sorundur.Çözümü ise oldukça basit;

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Dosyasının adını değiştiriyoruz örnek : /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.bak

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Buradaki dosyayı siliyoruz.Ardından sunucuya reboot atıyoruz.Açıldığında network erişimi gelmezse /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.bak olarak değiştirdiğimiz dosyayı eski haline alıp networku resetliyoruz.

mv /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.bak
rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
reboot