İçerikler


  SSLv3 Apache WHM/cPanel Server POODLE

  27.11.2014 12:11

  Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan SSLv3 açığında CentOS & cPanel kurulu sunucu için yapmanız gereken işlemler;

  nano /usr/local/apache/conf/includes/pre_main_global.conf

  Dosyasını açıp aşağıdaki kodları ekliyoruz

  (CentOS 6 için)

  <code>SSLHonorCipherOrder On
  SSLProtocol -All +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2</code>

  (CentOS 5 için)

  <code>SSLHonorCipherOrder On
  SSLProtocol -All +TLSv1</code>

  Ardından Apacheye restart atıyoruz.

  /etc/init.d/httpd restart

  Test için ister online bir sorgulama yapabilir isterseniz CentOS bir sunucudan aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz.

  <code>openssl s_client -connect www.DOMAİN.COM:443 -ssl3</code>

  Sorgu sonucunda BEGIN CERTIFICATE çıkmamalıdır.

  Yorumlar

  Hiç Yorum Yapılmamış


  Yorum Ekleyin