BLOG

ANASAYFA > BLOG > + Plesk 12-Linux g-zip aktif etme
Plesk 12-Linux  g-zip aktif etme
2017-11-28

Plesk 12-Linux g-zip aktif etme

g-zip sıkıştırma yöntemidir.Genellikle aktrarılan verilerin boyutunu yarıya indirmek indirir


Sunucu üzerinde nasıl etkinleştirilir ?


Sunucu üzerine SSH ile bağlantı sağlanarak nano yada vi konumutu ile aşağıdaki dosyayı oluşturunuz


etc/nginx/conf.dgzip.conf


oluşturmuş olduğunuz bu dosta içeriğine aşağıdaki satırları ekleyip kaydediniz


gzip on;
gzip_disable “MSIE [1-6].(?!.*SV1)”;
gzip_proxied any;
gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml;
gzip_vary on;


nginx in çalıştığından emin olunuz


nginx –t


nginx servisinizi yeniden başlatınız


service nginx reload

Avatar
Abdullah Altunbaş Teknik Şef
Netinternet de Teknik Birim Şefi olarak 2011 yılından itibaren çalışmaktayım.
Yorumlar

Henüz yorum yok.

Yorum Yap